به اطلاع پژوهشگران و محققان می رساند مجوز انتشار فصلنامه «عدالت و محرومیت ­زدایی» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ  و اولین پیش شماره آن در تابستان سال گذشته منتشر گردید. بعد از انتشار دو پیش­ شماره، پیگیری لازم جهت اخذ درجه علمی‏‏- ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد.

بر این اساس دفتر مطالعات و پژوهش اقدام به تولید و انتشار فصلنامه تخصصی با عنوان عدالت ومحرومیت زدایی نموده است که نخستین شماره آن در تابستان گذشته منتشر شد.

 چنانچه مقالات علمی‏-پژوهشی در حوزه های مرتبط در بین همکاران امداد استان یا پژوهشگران تولید گردیده که تاکنون در هیچ نشریه ای منتشر نشده اند، از طریق اعلام فراخوان پیگیری و مقالات را برای این دفتر ارسال نمایید.  

طبعا پس از طی فرایند ارزیابی، چنانچه مقالات مذکور از شرایط لازم برای انتشار در فصلنامه برخوردار باشند ، حق التالیف متناسب به نویسنده‏/نویسندگان پرداخت خواهد شد. همچنین در صورتی که مقالات جدیدی در حال تولید می باشند جهت انتشار در شماره های آتی فصلنامه ، متعاقبا به این دفتر ارسال گردد. 

بدیهی است که کلیه جزئیات تکمیلی اعم از ساختار مقالات و محورها و موضوعات مورد تاکید ، در آینده اعلام خواهد گردید.

همکاران و پژوهشگران همچنین می توانند از طریق تلفن 02144691350 نیز نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات اقدام نمایند.