عناوین طرح های پژوهشی در حال اجرا توسط استان ها طی 6 ماهه دوم سال 1399

طرح های پژوهشی در حال اجرا توسط استان ها در دو گروه پژوهش های مرتبط با اسیب شناسی و پژوهش های مرتبط با اثربخشی می باشند و در پایان سال جاری محتوی تولید شده از طریق همین وبسایت بارگذاری شده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید