افزایش اعتبارات پژوهشی کمیته امداد با هدف پیشبرد فقرزدایی و توانمندسازی

مدیرکل مطالعات و پژوهش کمیته امدادامام خمینی(ره) از افزایش پانصد درصدی اعتبارات پژوهشی این نهاد با هدف اجرای پژوهش های کاربردی درکشور خبر داد.

سید مرتضی حسینی با اشاره به ظرفیت های متنوع پژوهشی در این نهاد گفت :کمیته امداد امام (ره) در بخش های مختلفی اعم از فرهنگی، اشتغالزایی و توانمندسازی، مسکن، حمایتی، توسعه خیر، احسان و نیکوکاری و فقر زدایی در حال فعالیت است که ضرورت دارد با نگاه دانش محور و تکیه بر دانش روز این اقدامات راهبری شود.
وی اظهارداشت: باتوجه به هدف ترسیم شده اعتبارات پژوهشی کمیته امدادحضرت امام (ره) برای حل مسائل موجود با نگاه علمی و دانش محوری،  بیش از پانصد درصد افزایش یافته است.
حسینی تصریح کرد: ارتباط این مجموعه با دانشگاها، پژوهشگاه‌ها، پارک های علم وفناوری، شرکت‌های دانش بنیان، مراکز رشد، مجموعه های استارت آپی و همه پژوهشگران فعال دراین حوزه بیش از پیش گسترش یافته تا بتوان با بهره گیری از توانمندی های نخبگان کشور برای فقرزدایی وتوانمندسازی درکشور گام برداشت.
مدیرکل مطالعات و پژوهش‌های کمیته امداد امام (ره) خاطرنشان کرد: باتوجه به دغدغه ریاست امداد برای مسئله یابی دقیق و اصولی در این نهاد یک تیم علمی با بررسی وضعیت امروز کشور و وضعیت اقشار پایین دستی جامعه و نقش امداد در این حوزه به تدوین نظام مسائل امداد پرداخته تا براساس شناخت کامل ازمسائل بتوان به ترمیم اقدامات خصوصا با وضعیت موجود کشور پرداخت.
وی همچنین رصد فقر، شناسایی نیازمندان و تدوین راهکارهای رفع فقر مبتنی بر نیاز گروه‌های هدف را از اولویت های جدی این مجموعه دانست وگفت: اقدامات جدی و گسترده ای هم اکنون توسط یک گروه اقتصادی مجرب در سطح کشور برای رصد فقر و وضعیت معیشتی گروه‌های هدف درحال انجام است که براساس نتایج حاصله اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید