اطلاعات تماس

 نشانی :    میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص، دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی، طبقه 13، دفتر اداره کل مطالعات و پژوهش
 تلفن:  02144691350
 صندوق پستی: ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
 پست الکترونیک:

pajohesh@emdad.ir